Duševní Poruchy

Strattera
Strattera
atomoxetine 10mg /18mg /25mg /40mg /60mg

Obecná Strattera se používá k léčbě poruchy pozornosti/hyperaktivity, také známé jako ADHD. Nejedná se o stimulant jako u ostatních léků na ADHD. Tento lék může zlepšit pozornost, koncentraci a emocialní kontrolu. Také muže snížit neklidnost nebo hyperaktivní chování.

Anafranil
Anafranil
clomipramine 10mg /25mg /50mg

Generic Anafranil is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

Aubagio
Aubagio
teriflunomide 14mg

Teriflunomide se používá k léčbě relabujících forem roztroušené sklerózy u dospělých (včetně klinicky izolovaného syndromu, relaps-remitentní nemoci a aktivního sekundárně progresivního onemocnění).

Brahmihills Vegie
Brahmihills Vegie®
brahmi 1mg

Brahmihills 60 Vegie Capsules - a Hair care and Brain Tonic for Memory, Sleep Disorder,stress and Anxiety relief. Acts as a potent nerve tonic. Improves mental functions & longevity. Reduces anxiety & restlessness. Helps in assuring natural sleep. Helps to ease stress.

Campral
Campral
acamprosate 333mg

Campral (acamprosate) ovlivňuje chemické látky v mozku, které mohou být nevyvážené u osoby závislé na alkoholu. Acamprosate působí obnovením této chemické rovnováhy v mozku u osoby závislé na alkoholu, která nedávno přestala pít. Přípravek Campral se používá k udržení střízlivosti u dospělých závislých na alkoholu, kteří již alkohol nepijí.

Compazine
Compazine
prochlorperazine 5mg

Generic Compazine is used for controlling severe nausea and vomiting and treating schizophrenia. It is also used for the short-term (4 weeks) treatment of generalized nonpsychotic anxiety.

Effexor Xr
Effexor XR
venlafaxine 37.5mg /75mg /150mg

Generic Effexor Extended-Release is used for treating depression, panic disorder, generalized or social anxiety disorder.

Geriforte
Geriforte
geriforte 100pills

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.

Haridra
Haridra
haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

Lamictal Dispersible
Lamictal Dispersible
lamotrigine 25mg /50mg /100mg

Generic Lamictal Dispersible is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

Lithobid
Lithobid
lithium 300mg /400mg

Generic Lithobid is used for treating manic episodes in patients with bipolar disorder. It is also used to reduce the frequency and decrease the severity of manic episodes in patients with bipolar disorder.

Melatonin
Melatonin
melatonin 3mg

Lidé používají melatonin k nastavení vnitřních hodin těla. Používá se k léčbě pásmové nemoci, pro úpravu cyklů spánku-bdění u lidí při směnném provozu a pro pomoc slepým lidem při vytváření denního a nočního cyklu. Melatonin se také používá k léčbě takových onemocnění, jako jsou neschopnost usnout (nespavost); syndrom opožděné fáze spánku (DSPS); porucha chování v REM spánku (RBD); nespavost spojená s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); nespavost způsobená některými léky s vysokým krevním tlakem nazývanými beta-blokátory; a problémy se spánkem u dětí s vývojovými poruchami, včetně autismu, mozkové obrny a mentálním postižením. Používá se také jako pomoc při spánku po přerušení užívání benzodiazepinových léků a ke snížení nežádoucích účinků při odvykání kouření. Někteří lidé užívají melatonin pro Alzheimerovu chorobu nebo ztrátu paměti (demence), bipolární poruchu, onemocnění plic nazývanou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nespavost způsobená beta-blokátory, endometrióza, zvonění v uších, deprese nebo sezónní afektivní porucha (SAD), mírné mentální poruchy, nealkoholické jaterní onemocnění, chronický únavový syndrom (CFS), fibromyalgie, syndrom neklidných nohou, zánětlivé onemocnění zvané sarkoidóza, schizofrenie, migréna a jiné bolesti hlavy, s věkem související ztráta zraku, benigní hyperplazie prostaty (BPH), syndrom dráždivého tračníku (IBS), ztráta kostní hmoty (osteoporóza), pohybová porucha nazývaná tardivní dyskineze (TD), gastroezofageální reflux, Helicobacter pylori (H. pylori), neplodnost, epilepsie, stárnutí, menopauza, metabolický syndrom, zotavení po operaci, agitovanost způsobená anestezií, stres, nedobrovolná pohybová porucha (tardivní dyskineze), změny srdeční frekvence při pohybu (syndrom posturální tachykardie), delirium, neschopnost kontrolovat močení, bolesti čelistí, zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida) a jako antikoncepce.

Mentat Syrup
Mentat Syrup®
madhukaparni, brahmi, ashvagandha 200ml

Mentat Syrup® - a brain tonic made from potent Ayurvedic herbs like Ashwagandha, known to relive anxiety and induce calmness. It also improves mental concentration and alertness.

Nootropil
Nootropil
piracetam 400mg /800mg

Generic Nootropil je psychotropní látka, který je psychotropní látkou, který přímo zvyšuje účinnost vyšších funkcí mozku zapojených do kognitivních procesů, kognitivní procesy, jako jsou ty spojené s učení, pamětí, myšlení a uvědomění, jak v běžných situacích a vzácných, a není to uklidňující psychostimulant.

Paxil Cr
Paxil CR
paroxetine 12.5mg /25mg /37.5mg

Generic Paxil Controlled-Release is used for treating depression, panic disorder, or social anxiety disorder. It may also be used to treat premenstrual dysphoric disorder (PMDD), a severe form of premenstrual syndrome.

Seroquel
Seroquel
quetiapine 25mg /50mg /100mg /200mg /300mg

Obecný Seroquel je antipsychotický lék. Používá se k léčbě schizofrenie a bipolární poruchy, také známé jako manio-deprese.

Thorazine
Thorazine
chlorpromazine 50mg /100mg

Generic Thorazine is used for treating certain mental or mood disorders (eg, schizophrenia), the manic phase of manic-depressive disorder, anxiety and restlessness before surgery, porphyria, severe behavioral and conduct disorders in children, nausea and vomiting and severe hiccups. It is also used with other medicines to treat symptoms associated with tetanus.

Vitality
Vitality®
vitality 1mg

Vitality contains powerful anti-stress, anti-ageing antioxidant rich herbs that relieve stress & restore energy. Vitality provides increased life force, builds stamina & endurance, offers deep overall rejuvenation and speeds recovery from illness.

Zoloft
Zoloft
sertraline 25mg /50mg /100mg

Zoloft (sertralin) je antidepresivum ve skupině léků zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Způsob, jakým funguje sertralin není dosud plně pochopen. Předpokládá se, že pozitivně ovlivňuje komunikaci mezi nervovými buňkami v centrální nervové soustavě a/nebo obnovuje chemickou rovnováhu v mozku. Zoloft se používá k léčbě deprese, obsesivně-kompulzivní poruchy, panické poruchy, úzkostné poruchy, posttraumatické stresové poruchy (PTSD), a premenstruační dysforické poruchy (PMDD).

Abilify
Abilify
aripiprazole 5mg /10mg /15mg /20mg /30mg

Generic Abilify is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder.

Anafranil Sr
Anafranil SR
clomipramine 75mg

Generic Anafranil Sustained-Release is used for treating obsessive-compulsive disorder (OCD).

Brahmi
Brahmi
brahmi 60pills

Used in Ayurveda for centuries, BRAHMI (Bacopa/Bacopa monnieri) supports normal mental function, intellect, consciousness and spirit. According to the Alternative Medicine Review (March 2004), ‘Recent research has focused primarily on Bacopa's cognitive effects, specifically memory learning and concentration, and results support the traditional Ayurvedic claims.’ Brahmi is a nervine tonic that enhances learning, academic performance and improves mental ability.

Buspar
BuSpar
buspirone 5mg /10mg

Generic BuSpar is used for the short-term relief of anxiety symptoms.

Clozaril
Clozaril
clozapine 25mg /50mg /100mg

Generic Clozaril is used for managing schizophrenia in patients who do not respond to other medicines. It is also used to decrease the risk of suicidal behavior in certain patients.

Depakote
Depakote
divalproex 125mg /250mg /500mg

Generic Depakote is used for controlling certain types of seizures in the treatment of epilepsy. It is also used to treat the manic phase of bipolar disorders (manic-depressive illness) and to prevent migraine headaches.

Geodon
Geodon
ziprasidone 20mg /40mg

Generic Geodon is an antipsychotic medication. It works by changing the effects of chemicals in the brain. It is used to treat schizophrenia and the manic symptoms of bipolar disorder (manic depression).

Geriforte Syrup
Geriforte syrup
geriforte-syrup 200ml

GERIFORTE also known as StressCare in the US is a herbal ayurvedic formulation. Geriforte acts as an antioxidant, antistress and adaptogenic tonic. It provides a broad range of health benefits proven by clinical studies. Geriforte helps delay the physiological conditions that cause aging, accelerates cell regeneration and repair. It increases physical capacity, raises the threshold of fatigue and promotes overall well-being.

Lamictal
Lamictal
lamotrigine 25mg /50mg /100mg /200mg

Generic Lamictal is used for treating certain types of seizures. It may be used alone or with other medicines. It may also be used to delay the occurrence of mood problems in certain patients with bipolar disorder.

Latuda
Latuda
lurasidone 40mg /80mg

Lurasidon je antipsychotikum. Funguje tak, že mění účinky chemických látek v mozku. Lurasidon se používá k léčbě schizofrenie u dospělých a mladistvých starších 13 let. Lurasidon se také používá k léčbě epizod deprese související s bipolární poruchou (maniodepresivní psychóza) u dospělých a dětí od 10 let.

Loxitane
Loxitane
loxapine 10mg /25mg

Generic Loxitane is an antipsychotic medication. It is used for treating schizophrenia.

Mellaril
Mellaril
thioridazine 10mg /25mg /50mg

Generic Mellaril is used for treating mental disorder known as schizophrenia (a severe loss of contact with reality).

Namzaric
Namzaric
donezepil and memantine 5mg + 5mg

Přípravek Namzaric obsahuje kombinaci účinných látek donepezil a memantin. Donepezil zlepšuje funkci nervových buněk v mozku. Působí tak, že zabraňuje odbourávání chemické látky nazývané acetylcholin. Tato látka je důležitá pro správné fungování paměti a procesů myšlení a uvažování. Lidé trpící demencí obvykle mají nízkou hladinu této látky. Memantin omezuje působení chemických látek v mozku, které by mohly zapříčiňovat vznik Alzheimerovy choroby. Namzaric se používá k léčbě středně závažných a závažných forem demence Alzheimerova typu.

Paxil
Paxil
paroxetine 10mg /20mg /30mg /40mg

Obecný paxil je používán k léčbě depresí nebo obsedantně kompulzivní poruchy (OCD). Muže být použit k léčbě panické poruchy, posttraumatické stresové poruchy (PTSD), obecné úzkostné poruchy nebo sociální úzkostné poruchy.

Risperdal
Risperdal
risperidone 1mg /2mg /3mg /4mg

Generic Risperdal is used for treating schizophrenia or bipolar disorder. It is used to treat irritability caused by autistic disorder.

Super Vegiehills
Super Vegiehills®
vegiehills blend 1mg

Green veggie formula contains: Spinach which is a rich source of dietary fiber as well as Iron which helps to treat anemia; Beet Root & Carrot containing beta-carotenes which act as the excellent tonic for eyes, skin and nerves.This formula may help to increase hemoglobin level; Cabbage contains antioxidant & anti-inflammatory properties which may help enhance immunity; Methi seeds contain anti-lipidemic properties which may help to control cholesterol levels.

Trintellix
Trintellix
vortioxetine 5mg /10mg /20mg

Trintellix je lék na předpis používaný k léčbě příznaků závažné depresivní poruchy. Trintellix může být užíván samostatně nebo s jinými léky. Patří do třídy léků nazývaných antidepresiva.

Vitomanhills
Vitomanhills®
ashwagandha, shatavari, krounchobeej... 1mg

Ayurvedic Men’s Health Vitomanhills capsules have the aphrodisiac, rejuvenating properties of Ashwagandha, Safed Musli, Krounchbeej, Shilajit which may help promote sexual health and male vitality. The revitalising property of the herbs may help in physical strength & stamina. It may help reduce anxiety, fatigue & improving energy levels. It supports in toning of muscle. Also may help strengthen immunity.

Zyprexa
Zyprexa
olanzapine 2.5mg /5mg /7.5mg /10mg /15mg /20mg

Generic Zyprexa is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar disorder (manic depression).

Tento týden mi dorazilo mé zboží. Moc Vám děkuji. Můžete si být jistí, že si objednám znovu!!!!! Má žena byla výsledkem a mnou více než překvapena... Cítil jsem se stejně, jako když mi bylo 18. Velice Vám děkuji. Zase o mně uslyšíte:) -

David

ZOBRAZIT VÍCE