Antibiotika

Zithromax
Zithromax
azithromycin 250mg /500mg /1000mg

Generisc Zithromax för att behandla många olika typer av bakteriella infektioner såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Hos barn är det effektivt mot otitis media, lunginflammation, halsfluss och streptokocker i hals

Flagyl
Flagyl
metronidazole 200mg /400mg

Generisk Flagyl är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakterieinfektioner i slida, hud, ben och leder, luftvägar och gastrointestinala infektioner. METRONIDAZOLE (en aktiv ingrediens) är ett antiinfektiös. Men det fungerar inte för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner och det kommer inte att behandla en vaginal svampinfektion heller.

Amoxil
Amoxil
amoxicillin 250mg /500mg

Amoxicillin ar ett antibiotikum i klassen av lakemedel som kallas penicilliner. Det bekampar bakterier i kroppen.

Avelox
Avelox
moxifloxacin 400mg

Generic Avelox is an antibiotic in the class of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections.

Besivance
Besivance
besifloxacin 0.6% 5ml

Besivance ophthalmic används för att behandla bakteriella ögoninfektioner. Besifloxacin tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta läkemedel behandlar endast bakteriella ögoninfektioner. Det kommer inte att fungera för andra typer av ögoninfektioner (såsom infektioner som orsakas av virus, svampar, mykobakterier).

Ceclor
Ceclor
cefaclor 250mg /500mg

Generic Ceclor is used in the treatment of ear, nose, throat, respiratory tract, urinary tract, and skin infections caused by specific bacteria, including staph, strep, and E. coli. Uses include treatment of sore or strep throat, pneumonia, and tonsillitis.

Ceftin
Ceftin
cefuroxime 125mg /250mg /500mg

Generic Ceftin is used for treating bacterial infections (sinus, skin, lung, urinary tract, ear, and throat).

Chloromycetin
Chloromycetin
chloramphenicol 250mg

Generic Chloromycetin is an antibiotic that is clinically useful for serious infections caused by organisms susceptible to its antimicrobial effects when less potentially hazardous therapeutic agents are ineffective or contraindicated.

Ciprodex
Ciprodex
ciprofloxacin and dexamethasone 0.3% 5ml

Örondroppar Ciprodex innehåller ciprofloxacin och dexamethasone. Ciprofloxacin är ett antibiotikum som behandlar infektioner som bakterier orsakar. Dexamethasone är en steroid. Den minskar påverkan av kemikalier i kroppen som orsakar inflammation. Ciprodex används för att behandla infektioner i örat och infektioner i öronkanalen.

Duricef
Duricef
cefadroxil 250mg /500mg

Generic Duricef is in a group of drugs called cephalosporin antibiotics. It is used to treat many different types of infections caused by bacteria.

Floxin
Floxin
ofloxacin 100mg /200mg /300mg /400mg

Generisk Floxin är en antibiotika i gruppen fluorokinoloner. Det används för att behandla bakterieinfektioner som orsakar bronkit, lunginflammation, klamydia, gonorré, hudinfektioner, urinvägsinfektioner, etc.

Fusiderm B
Fusiderm B
betamethasone + fusidic acid 10g

Fusiderm B cream is indicated for the treatment of eczematous dermatoses including atopic eczema, infantile eczema, stasis eczema, contact eczema and seborrhoeic eczema when secondary bacterial infection is confirmed or suspected.

Ilosone
Ilosone
erythromycin 250mg /500mg

Generic Ilosone is used to treat many kinds of infections and to prevent ''strep'' infections in patients with a history of rheumatic heart disease who may be allergic to penicillin.

Levaquin
Levaquin
levofloxacin 250mg /500mg /750mg

Generisk Levaquin är i en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Det används för att behandla bakteriella infektioner som orsakar bronkit, lunginflammation, klamydia, gonorré, hudinfektioner, urinvägsinfektioner, etc. Det fungerar inte för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner.

Minocin
Minocin
minocycline 50mg /100mg

Generic Minocin is a tetracycline antibiotic. It is used to treat many different bacterial infections, such as urinary tract infections, severe acne, gonorrhea, tick fever, chlamydia and others.

Noroxin
Noroxin
norfloxacin 400mg

Generic Norfloxacin is an antibiotic in a group of drugs called fluoroquinolones. It is used to treat bacterial infections of genito-urinary tract.

Omnicef
Omnicef
cefdinir 300mg

Generic Omnicef is a member of the family of antibiotics known as cephalosporins. It is used to treat many different types of mild to moderate infections.

Principen
Principen
ampicillin 250mg /500mg

Generic Principen is an antibiotic in the penicillin group of drugs. It is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection.

Seromycin
Seromycin
cycloserine 250mg

Generic Seromycin is used for treating tuberculosis in the lungs and other places in the body (including the kidneys) when treatment with other medicines has not been effective. This medicine should be used in combination with other medicines.

Sumycin
Sumycin
tetracycline 250mg /500mg

Generisk Sumycin är en antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen. Det används för att behandla många olika sorters bakterieinfektioner, såsom urinvägsinfektioner, akne, gonorré, klamydia och andra.

Tobradex
Tobradex
tobramycin/dexamethasone 0.1%/0,3% 10ml

Tobradex ophthalmic används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobramycin är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakteriella infektioner. Dexamethasone är en steroid. Dexamethasone ophthalmic används för att behandla svullnad i samband med bakteriella infektioner i ögat.

Trecator-sc
Trecator-SC
ethionamide 250mg

Generic Trtecator-SC is an antibiotic. It prevents the growth of bacteria in your body. It is used to treat tuberculosis (TB).

Vibramycin
Vibramycin
doxycycline 100mg

Generisk Vibramycin används för att behandla vissa typer av bakterieinfektioner. Det kan användas tillsammans med andra mediciner för att behandla akne eller vissa typer av amöbainfektioner. Det kan användas för att förebygga vissa typer av malaria hos resenärer som ska besöka malaria-infekterade områden för mindre ån 4 månader och för att förebygga eller bromsa fortskridandet av mjältbrand efter exponering. Generisk Vibramycin är en tetracyklin-antibiotika. Det fungerar genom att sakta ner tillväxten av bakterier, och låta immunförsvaret förstöra dem.

Zithromax Dispersible
Zithromax Dispersible
azithromycin 100mg

Generisc lösligt Zithromax(Azitromycin) för att behandla många olika typer av bakteriella infektioner såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Hos barn är det effektivt mot otitis media, lunginflammation, halsfluss och streptokocker i hals

Cipro
Cipro
ciprofloxacin 250mg /500mg /750mg

Generisk Cipro ar ett antibiotikum i en grupp lakemedel som kallas fluorokinoloner. Generisk Cipro anvands for att behandla olika typer av bakterieinfektioner.

Advent Dt
Advent® DT
amoxicillin/clavulanic acid 457mg

Advent® DT är tabletter, som kombinerar två läkemedel: 400mg av Amoxycillin och 75mg av Clavulanic Acid. Amoxycillin är ett antibiotikum. Det fungerar genom att förhindra bildandet av den bakteriella skyddande beläggning som är avgörande för överlevnaden av bakterier. Klavulansyra är en beta-laktamasinhibitor som minskar motståndet och ökar aktiviteten av Amoxycillin mot bakterier.

Augmentin
Augmentin
amoxicillin and clavulanate 250mg + 125mg /500mg + 125mg /750mg + 250mg /875mg + 125mg

Generisk Augmentin används vid behandling av nedre luft, mellanörat, sinus, hud och urinvägsinfektioner som orsakas av vissa specifik bakterier. Dessa bakterier producerar en kemisk enzym som kallas betalaktamas som gör vissa infektioner särskilt svår att behandla.

Bactrim
Bactrim
trimethoprim and sulfamethoxazole 400mg + 80mg /800mg + 160mg

Generic Bactrim användas under öroninfektioner, urinvägsinfektioner, bronkit, turistdiarré och Pneumocystis carinii pneumoni.

Biaxin
Biaxin
clarithromycin 250mg /500mg

Generic Biaxin is in a group of drugs called macrolide antibiotics. It is used to treat many different types of bacterial infections affecting the skin and respiratory system. It is also used together with other medicines to treat stomach ulcers caused by Helicobacter pylori.

Ceclor Cd
Ceclor CD
cefaclor 375mg

Generic Ceclor Modified-Release is used in the treatment of ear, nose, throat, respiratory tract, urinary tract, and skin infections caused by specific bacteria, including staph, strep, and E. coli. Uses include treatment of sore or strep throat, pneumonia, and tonsillitis. It is also used for flare-ups of chronic bronchitis.

Cefzil
Cefzil
cefprozil 250mg /500mg

Cefzil är en cefalosporin antibiotika. Den verkar genom att bekämpa bakterier i din kropp. Cefzil används för att behandla många olika infektioner.

Ciloxan
Ciloxan
ciprofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ciloxan is used for treating eye infections caused by certain bacteria.

Dexone
Dexone
dexamethasone 0.5mg

Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

Fasigyn
Fasigyn
tinidazole 500mg

Tinidazole is used to treat certain infections caused by bacteria, such as infection of the intestines or vagina. It is also used to treat certain sexually transmitted infections.

Furadantin
Furadantin
nitrofurantoin 50mg /100mg

Generic Furadantin is used for treating and preventing urinary tract infections caused by certain bacteria.

Herbal Antibiotic
Herbal antibiotic®
herbal 1mg

Organic India’s Herbal Antibiotic® is a natural broad spectrum plant based antibiotic and blood purifier. Herbal Antibiotic® fights bacterial, viral and fungal infections throughout the body & skin. It is also effective against candida and parasites. The ORGANIC INDIA Herbal antibiotic capsules are prescribed in case of all types of viral, bacterial & fungal infections throughout the body, parasites, candida, acne, upper-respiratory and skin infections, acute and chronic UTI, gingivitis, oral ulcers.

Keflex
Keflex
cephalexin 125mg /250mg /500mg /750mg

Generisk Keflex är i en grupp av läkemedel som kallas cefalosporinantibiotika. Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, inklusive övre luftvägsinfektioner, öroninfektioner, hudinfektioner, och urinvägsinfektioner. Den dödar eller stoppar tillväxten av vissa bakterier. Det fungerar inte för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner.

Lincocin
Lincocin
lincomycin 500mg

Lincocin är en antibiotika som bekämpa bakterier. Lincocin används för att behandla allvarliga infektioner hos personer som inte kan använda penicillin. Lincocin används endast för allvarliga infektioner. Medicinen kan inte användas för att behandla vanliga infektioner som förkylning och influensa. Lincocin kan också användas för orsaker som inte listats i läkemedelslistan.

Monurol
Monurol
fosfomycin 3g

Fosfomycin är ett antibiotikum som bekämpar infektioner orsakade av bakterier. Fosfomycin används för att behandla halsinfektioner. Fosfomycin ges vanligtvis i endast en dos. Ta inte mer än en engångsdos utan din läkares rekommendation.

Ocuflox
Ocuflox
ofloxacin 0.3% 5ml

Generic Ocuflox is used for treating and preventing eye infections associated with conjunctivitis (pink eye) and corneal ulcers caused by certain bacteria in patients 1 year of age and older.

Ornidazole
Ornidazole
ornidazole 500mg

Ornidazole är ett antibiotikum som härrör från 5-nitroimidazol / imidazol mot Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (Giardia intestinalis), liksom vissa anaeroba bakterier, såsom Bacteroides och anaerobic spp., Clostridium spp., Clostridium spp. cocci.

Rulide
Rulide
roxithromycin 150mg

Generic Rulide is a semi-synthetic macrolide antibiotic. It is used to treat respiratory tract, urinary and soft tissue infections.

Solosec
Solosec
secnidazole 1g

Solosec används för att behandla vissa typer av vaginala infektioner (t ex bakteriell vaginos). Secnidazole är ett antibiotikum som fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta antibiotikum behandlar endast bakteriella infektioner. Det kommer inte att fungera för virusinfektioner (som förkylning, influensa osv).

Suprax
Suprax
cefixime 100mg /200mg

Generic Suprax, a cephalosporin antibiotic, is prescribed for bacterial infections of the chest, ears, urinary tract, throat and for uncomplicated gonorrhea.

Tobrex
Tobrex
tobramycin 0.3% 5ml

Tobrex (för ögonen) används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobrex kommer inte att behandla en viral eller svampinfektion i ögat. Tobrex är avsedd för behandling av endast bakterieinfektioner.

Vantin
Vantin
cefpodoxime 100mg /200mg

Generic Vantin is used for treating mild to moderate infections caused by certain bacteria. It works by fighting bacteria in your body and is used to treat many different types of infections caused by bacteria.

Xifaxan
Xifaxan
rifaximin 200mg /400mg

Generisk Xifaxan är ett antibiotikum som bekämpar bakterieinfektion endast i tarmarna. Generisk Xifaxan används för att behandla turistdiarré orsakad av E. coli hos vuxna och barn som är minst 12 år gamla. De flesta människor får denna infektion genom att äta mat eller dricka vätska som förorenats med bakterien. Generisk Xifaxan används också för att minska risken för försämrad hjärnfunktion, eller leverencefalopati, hos vuxna med leversvikt. Hjärnans funktion kan påverkas när levern slutar fungera och kan inte ta bort giftiga ämnen ur kroppen.

Zyvox
Zyvox
linezolid 600mg

Generic Zyvox is an oxazolidinone antibiotic that fights bacteria in the body. It works by interfering with the production of proteins needed by bacteria to grow.

Jag är nöjd och min beställing anlände inom en rimlig tidperiod, med tanke på avståndet. 'Tracking' alternativet var utmärkt och gav mig känslan att jag valt att sammarbeta med ett professionellt och seriöst företag. Dessutom är medicinen jag beställde väldigt effektiv och av högsta kvallitet. Jag ser fram emot att göra en ny beställning i framtiden.

NIDHAM S

VISA MER