Antiallergikum

Acular
Acular
ketorolac tromethamine 0.4% 5ml

Generic Acular relieves the itchy eyes brought on by seasonal allergies. It is also prescribed to reduce inflammation after cataracts have been removed from the eyes.

Afrin
Afrin
oxymetazoline hydrochloride 0.05% 10ml

Oxymetazoline er et legemiddel med slimhinneavsvellende effekt som krymper blodårene i nesegangene. Utvidede blodårer kan forårsake tett nese. Oxymetazoline nese er for korttidsbehandling av tett nese ved allergi eller forkjølelse.

Allegra
Allegra
fexofenadine 120mg /180mg

Generic Allegra is used for treating seasonal allergy symptoms such as sneezing, runny nose, itchy throat, or itchy, watery eyes. It is also used to treat hives and skin itching.

Antivert
Antivert
meclizine 25mg

Generic Antivert is used to treat or prevent nausea, vomiting, and dizziness caused by motion sickness. It is also used to treat symptoms of vertigo (dizziness or spinning sensation) caused by disease that affects your inner ear.

Aristocort
Aristocort
triamcinolone 4mg

Generic Aristocort reduces the actions of chemicals in the body that cause inflammation, redness, and swelling. It is used to treat the inflammation caused by a number of conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

Astelin
Astelin
azelastine 0.1% 10ml

Astelin brukes til symptomlindring ved rennende/kløende/tett nese, nysing forårsaket av allergi eller andre forhold. Azelastine tilhører en klasse legemidler som kalles antihistaminer. Den virker ved å blokkere visse naturlige stoffer - histaminer - som er ansvarlige for nesesymptomer.

Atarax
Atarax
hydroxyzine 10mg /25mg

Generisk Atarax brukes mot angst, som beroligende middel før og etter generell anestesi og mot kløe ved noen allergitilstander, samt allergiutslett og kontaktdermatitt. HYDROKSYXIN (som aktiv komponent) er antihistamin. Legemmiddelet brukes mot allergisymptomer og ikke allergi. Det brukes også mot partialtrykk. Legemiddelet kan brukes med andre legemidler for bedøving før kirurgisk inngrep.

Bepreve
Bepreve
bepotastine 1.50% 5ml

Bepreve (bepotastine) is an antihistamine eye drop that helps reduce the amount of the natural chemical histamine. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Bepreve is used to treat itchy eyes caused by allergies. This medicine should not be used to treat eye discomfort caused by wearing contact lenses.ntact lenses.

Clarinex
Clarinex
desloratadine 5mg

Generic Clarinex is used for treating the symptoms of allergic conditions (watery eyes, runny nose, itching eyes, sneezing, hives).

Claritin
Claritin
loratadine 10mg

Generic Claritin is used for relieving symptoms of seasonal allergies such as runny nose, sneezing, itchy, watery eyes or itching of the nose and throat.

Cortaid
Cortaid
hydrocortisone 1% 15g

Cortaidkrem er et topikalt steroid. Det reduserer handlingene til kjemikalier i kroppen som forårsaker betennelse. Kortaidkrem bruker for å behandle betennelse av huden forårsaket av en rekke tilstander som allergiske reaksjoner, eksem eller psoriasis. Det er mange merker og former av kortaidkrem tilgjengelig og ikke alle merker er ført opp i denne brosjyren.

Danocrine
Danocrine
danazol 50mg /100mg /200mg

Generic Danocrine affects the ovaries and pituitary gland and prevents the release of certain hormones in the body. It is used to treat endometriosis and fibrocystic breast disease. It is also used to prevent attacks of angioedema in people with an inherited form of this disorder.

Dexone
Dexone
dexamethasone 0.5mg

Generic Dexone depresses formation, release, and activity of endogenous mediators of inflammation, including prostaglandins, kinins, histamine, liposomal enzymes, and complement expression. Also modifies the body's immune response.

Dymista
Dymista
azelastine/fluticasone 140mcg/50mcg

Dymista nasal (for nese) er en kombinert medisin brukt til behandling av nesesymptomer som tett nese, nysing og rennende nese forårsaket av sesongallergi. Azelastine er et antihistamin som reduserer effekter av det naturlige kjemiske histaminet i kroppen. Histamin kan gi symptomer som nysing, kløe, vannholdige øyne og rennende nese. Fluticasone er et steroid som forhindrer frigjøring av stoffer i kroppen som forårsaker betennelse.

Elocon
Elocon
mometasone 5g

Generic Elocon is used to treat the inflammation and itching caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

Flonase
Flonase
fluticasone nasal 50mcg

Fluticasone nasal is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies. Fluticasone nasal is for use in adults and children who are at least 2 years old.

Haridra
Haridra
haridra 60pills

Haridra (Turmeric/Curcuma longa) is a vital herb in Ayurvedic medicine, whose spice form can be recognized by its dazzling yellow color. The rhizome of the herb, used either fresh or dried, has a host of medicinal benefits. It acts as a carminative and also enhances the complexion and skin tone. Apart from that, Haridra can be used to combat liver damage, respiratory disorders and ulcers.

Ilaxten
Ilaxten
bilastine 10mg /20mg /40mg

Ilaxten inneholder virkestoffet bilastine som er et antihistamin. Ilaxten brukes til å lindre symptomene på høysnue (nysing, kløende, rennende, tett nese og røde og rennende øyne) og andre former for allergisk rhinitt. Det kan også brukes til å behandle kløende hudutslett (elveblest eller urticaria).

Manjishtha
Manjishtha
Manjishtha 60pills

Manjishtha (Indian Madder/Rubia cordifolia) is helpful in skin conditions like uneven pigmentation and eczema. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India recommends the use of the dried stem of Manjishtha in blood, skin and urogenital disorders, dysentery, piles, ulcers, inflammation, erysipelas, skin diseases and rheumatism.

Neem
Neem
neem 60pills

NEEM (Margosa Tree/Azadirachta indica) has been described in Ayurveda’s prime text, the Charaka Samhita, as sarva roga nivarini (that which keeps all diseases at bay) or arishtha (reliever of disease). Neem has been used in the Ayurvedic tradition for thousands of years for maintaining health and overall well-being. The roots, bark, gum, leaves, fruit, seed kernels and seed oil are all used in therapeutic preparations for both internal and topical use.

Optivar
Optivar
azelastine 0.05% 15ml

Optivar oftalmisk brukes til å behandle kløende øyne forårsaket av allergi (allergisk konjuktivitt). Azelastine tilhører en klasse legemidler kjent som antihistaminer. Den fungerer ved å blokkere visse naturlige stoffer kalt histaminer som kan gi allergiske symptomer.

Patanol
Patanol
olopatadine hcl 0.1% 5ml

Generic Patanol is an antihistamine that reduces the natural chemical histamine in the body. Histamine can produce symptoms of itching or watery eyes. Generic Patanol is used to treat ocular (eye) symptoms of allergic conditions, such as inflammation, itching, watering, and burning.

Periactin
Periactin
cyproheptadine 4mg

Generic Periactin is used to treat sneezing, runny nose, itching, watery eyes, hives, rashes, and other symptoms of allergies and the common cold.

Phenergan
Phenergan
promethazine 10mg /25mg

Generisk Phenergan tilhører en gruppe legemidler kalt fenotiaziner. Det fungerer ved å endre funksjonen av kjemikalier i hjernen. Prometazin (virkestoffet) virker også som antihistamin. Det blokkerer virkningen av det naturlig forekommende kjemiske histaminet i kroppen. Phenergan brukes til å behandle symptomer på allergi som kløe, rennende nese, nysing, kløende eller vannete øyne, elveblest og kløende hudutslett. Phenergan forhindrer også bevegelsessykdom og behandler kvalme og oppkast eller smerter etter kirurgi. Det brukes også som beroligende eller sovemiddel.

Phenergan Syrup
Phenergan Syrup
promethazine 100ml

Generic Phenergan belongs to a group of drugs called phenothiazines. It works by changing the actions of chemicals in your brain. Promethazine (the active ingredient) also acts as an antihistamine. It blocks the effects of the naturally occurring chemical histamine in your body. Phenergan is used to treat allergy symptoms such as itching, runny nose, sneezing, itchy or watery eyes, hives, and itchy skin rashes. Phenergan also prevents motion sickness, and treats nausea and vomiting or pain after surgery. It is also used as a sedative or sleep aid.

Rhinocort
Rhinocort
budesonide 64mcg

Generic Rhinocort is a nasal spray containing budesonide, a corticosteroid. It prevents the release of substances in the body that cause inflammation. Budesonide is used to treat nasal symptoms such as congestion, sneezing, and runny nose caused by seasonal or year-round allergies.

Singulair
Singulair
montelukast 4mg /5mg /10mg

Generic Singulair is used for prevention and long-term treatment of asthma. It is also used in certain patients to relieve runny nose caused by allergy and to prevent asthma attacks caused by exercise.

Xyzal
Xyzal
levocetirizine 5mg

Generisk Xyzal er et antihistamin som brukes til behandling av allergisymptomer og kronisk elveblest. Det brukes også til å hjelpe redusere kløende hudutslett og elveblest. Nyeste forskning viser at levocetirizin reduserer astmaanfall med 70 % hos barn.

Zyrtec
Zyrtec
cetirizine 5mg /10mg

Generic Zyrtec is used to prevent or treat symptoms of hay fever and to treat cold or allergy symptoms such as sneezing, itching, watery eyes, or runny nose. It is also used to treat itching and swelling caused by chronic urticaria (hives).

Jeg mottok bestillingen min denne uken, tusen takk! Jeg kommer garantert til å bestille igjen!!!!! Fruen var skikkelig overrasket over resultatet, og det ble jeg også.... Jeg følte meg som 18 igjen. Tusen takk! Dere kommer til å høre ifra meg igjen:) -

Morten

VIS MER